БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

преузимање (1)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са чланом 9. Закона о уџбеницима („Службени гласник PC“, број 68/15), припрема акт Владе о реализацији пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2016/2017. годину“, у оквиру којег ћe највеhи део средстава бити утрошен за финансирање набавке и доделе уџбеника за ученике кориснике новчане социјалне помоћи.

Заинтересовани родитељи, односно старатељи ученика треба да се пријаве разредном старешини најкасније до 17. маја 2016. године.

Родитељи треба да доставе школи потврду надлежног органа социјалне заштите о томе да су корисници новчане социјалне помоћи, као и писану сагласност да школа може да обрађује те податке, најкасније до 10. јуна 2016. године. Ученици родитеља који не доставе потврду нeћe моћи да добију бесплатне уџбенике.

Они који су у осталим социјалним категоријама (близанци, тројке, треће дете (под условом да су остали школског или предшколског узраста), незапослени родитељи, самохрани родитељи и др.), а нису корисници новчане социјалне помоћи, треба да се пријаве одељењским старешинама до 20. маја. Одељењске старешине ће социјалну карту одељења проследити управи школе. Ови подаци ће се користити за програм Бесплатни уџбеници Општине Рума.

Молимо вас да податке доставите у одређеном року (до 20. маја).

Списак уџбеничких комплета са ценама можете преузети УЏБЕНИЦИ 2016-2019.