Monthly Archives: фебруар 2017

Упис првака

 

Према чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11 и 55/13) у први разред се уписују деца рођена 2010. године и деца рођена до 28.02.2011. год.

Редован упис првака  почеће 3. априла (понедељак) у просторијама педагошко-психолошке службе према распореду тестирања.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена у марту 2011. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у мају 2017. године.

 

       ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  • Извод из Матичне књиге рођених,
  • Потврда из Дома здравља,
  • Уверење из Предшколске установе.

За све додатне информације на располагању Вам је телефон управе и стручне службе школе 478-966.

ШКОЛА МОЖЕ ДА УПИШЕ И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, НА ОСНОВУ ПИСМЕНОГ ЗАХТЕВА РОДИТЕЉА У СКЛАДУ СА ПРОСТОРНИМ МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ.

Захтев се попуњава у стручној служби школе.