Monthly Archives: јануар 2018

Истраживање о присуству насиља

У току октобра и новембра 2017. године стручна служба је извршила истраживање о насиљу. Кроз
упитник којим је обухваћено 132 ученика дошли смо до ставова кроз које смо стекли увид о
поимању насиља, злостављања, занемаривања, облицима насиља, мерама превенције итд.
Детаљан приказ добијених резултата извршен је на седници Наставничког већа 26. децембра.

Резултати истраживања