Monthly Archives: октобар 2018

Превенција насиља

Сарадничка субота

И ове школске године настављамо са реализацијом пројекта „Сарадњом до знања“. У суботу, 20. октобра у нашој школи је у оквиру сарадничког дана реализовано осам сарадничких часова.  Настава се изводила по измењеном распореду часова.

Наши креативни и вредни наставници у договору са ученицима осмислили су и реализовали наставне јединице тимски. Из  различитих  углова су сагледавани  разни проблеми.

Искрени осмеси и коментари наших ученика говорили су нам колико су уживали у овим часовима, јер су имали прилику да повезују знања на смислен и организован начин. Функционална знања су стицана на темељу повезивања  искуства која су ученици већ имали.

Мисија и визија школе

МИСИЈА

Ми смо школа зa 21. век. Поштујемо традицију, знање стичемо на савремен начин, користимо нове технологије, негујемо културу, хуманост, толеранцију, спортски и такмичарски дух и пријатељство.

                                ВИЗИЈА

Желимо да будемо безбедна и лепо уређена школа у коју ће деца радо долазити и у којој ће се пријатно осећати.

Подизаћемо ниво знања, вештина, навика деце, кроз модернизацију наставе, стално стручно усавршавање, ваннаставне активности и даљу сарадњу са окружењем.

Посебно ћемо настојати да развијамо толерантно, ненасилно, солидарно понашање наших ученика.

Настојаћемо да континуирано обезбеђујемо једнаке услове за оптималан и квалитетан развој сваког ученика понаособ у складу са његовим могућностима, способностима и потребама, користећи кадровске, стручне, просторне, наставне и финансијске капацитете.

Улагаћемо и даље у образовање и васпитање деце као и у усаглашавања ставова са родитељима, на релацији родитељ-школа.