Сарадничка субота

И ове школске године настављамо са реализацијом пројекта „Сарадњом до знања“. У суботу, 20. октобра у нашој школи је у оквиру сарадничког дана реализовано осам сарадничких часова.  Настава се изводила по измењеном распореду часова.

Наши креативни и вредни наставници у договору са ученицима осмислили су и реализовали наставне јединице тимски. Из  различитих  углова су сагледавани  разни проблеми.

Искрени осмеси и коментари наших ученика говорили су нам колико су уживали у овим часовима, јер су имали прилику да повезују знања на смислен и организован начин. Функционална знања су стицана на темељу повезивања  искуства која су ученици већ имали.