Пројектна настава

Током првог тромесечја ове школске године учитељи  првог разреда су релаизовали две теме у оквиру новог наставног предмета проблемска настава.

Тема за месец септембар је била „Свако има свој облик, а за месец октобар „Од сликовнице до енциклопедије“.

Презентацији друге наставне теме су присуствовали родитељи ученика.