Упис у први разред 2019/2020. школске године

Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) у први разред се уписују деца рођена 2012. године и деца рођена до 28.02.2013. године.

Редован упис првака у ОШ „Змај Јова Јовановић“ почеће 1. априла (понедељак) у просторијама педагошко-психолошке службе према распореду тестирања.

 

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена у марту 2013. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у мају 2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

  • ПОТВРДА ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

  • УВЕРЕЊЕ ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

За све додатне информације на располагању Вам је телефон управе и стручне службе школе 478-966.

ШКОЛА МОЖЕ ДА УПИШЕ И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, НА ОСНОВУ ПИСМЕНОГ ЗАХТЕВА РОДИТЕЉА У СКЛАДУ СА ПРОСТОРНИМ МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ.

Захтев се попуњава у стручној служби школе.