Семинар у нашој школи

Дана 14. децембра  у нашој школи у складу са Годишњим и Школским развојним планом реализован је семинар стручног усавршавања „Програм позитивног понашања у школи“, издавачке куће Кlett. Главни циљ семинара био је да ојачамо капацитете наставника и стручних сарадника за појачан веспитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи и саветовање њихових родитеља, примењујући интерактивне методе учења.  

На семинару смо обрађивали следеће теме: историјски преглед васпитних мера; изнуђена дебата; васпитање у породици: кључ успешног васпитања у породици; васпитање у школи; кључ успешног васпитања у школи и  сналажење у педагошким ситуацијама.

Семинар су релизовале Тамара Ђорђевић, стручни сарадник-психолог и Ирена Мучибабић, стручни сарадник-педагог.