Одржано дружење са родитељима будућих првака

Радионица организована за родитеље будућих првака протекла је у пријатној и радној атмосфери. Удруженим снагама настојали смо да створимо оптималну основу за будући нараштај, наше мале Змајевце.