Сараднички час

Поред посећених часова редовне наставе,  директор и психолошко-педагошка служба присуствовали су сарадничком часу српског језика и природе и друштва у одељењу IV 1. Реализатори часа биле су наставница српског језика Драгана Видаковић и учитељица Вера Патковић. На овом занимљивом и динамичном часу  ученици су усвојили знања из српског језика, тема Атрибут и из природе и друштва, тема Национални паркови Србије. Кроз овај час реализоване су бројне компетенције: компетенција за учење, естетичка компетенција, одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, комуникација…

Ученици су показали одлично предзнање, радозналост у стицању нових знања, спремност на међусобну сарадњу. Предвиђено време за овај час протекло је у пријатној, радној и стимулативној атмосфери.