Video konferencija

Saradnja sa školom „Ob Rinži“ iz Kočevja (Slovenija) započeta je 2018. godine kada su naši učenici i nastavnici posetili pomenutu školu i poneli divne utiske sa druženja.  S obzirom na okolnosti, nismo bili u prilici da budemo u ulozi domaćina i iz tog razloga organizovana je video konferencija (15.oktobar).  Konferencija je protekla u razmeni međusobnih iskustava u organizaciji nastave (trenutna epidemiološka situacija). Istovremeno, učenici su imali priliku da se i vide sa svojim drugarima iz Slovenije i podsete zajedničkih trenutaka. Naši učenici su na takozvano „drvo vrednosti“ istakli vrednosti koje neguje naša škola i poredili ih sa vrednostima škole iz Kočevja.

Nadamo se da će biti prilike za novim druženjima i da će se ona  ostvariti u ambijentu naše škole i grada.