База сарадничких часова

Припреме, фотографије и додатни материјал реализованих часова можете погледати овде.
Сараднички дан реализован је 18. марта 2017.

 

„САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА“   – НОВЕМБАР
Ученици и  наставници ОШ „Змај Јова Јовановић“ из Руме су у току школске 2015/16. године укључени у пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја  „Сарадњом до знања“.
Пројекат је заснован на кооперативном и тематском приступу што омогућава примену принципа мултидисциплинарне наставе. Реализација овог пројекта ослоњена је на такав модел организације наставе који подразумева повезивање садржаја различитих  наставних предмета преко кључних компетенција, а кроз кооперативни рад наставника различитих предмета.
Наша школа је годишњем нивоу, акционим планом испланирала 10 % од укупног броја часова. Са реализацијом пројектних активности се почело у току другог квартала школске 2016/17. године.
Сви наставни предмети су били  укључени у реализацији сарадничке наставе. Поменућемо само неке од часова, на пример наставници српског језика и музичке културе су обрађивали  заједнички народне епске песме.  Наставна јединица „Мостови“ Иве Андрића је реализована у сарадњи са техничким и информатичким образовањем-„Просторно приказивање предмета“.  На часовима биологије и  физичке културуе се обрађивала „Грађа човечијег тела“ и „Гимнастика“. У оквиру музичке културе и француског језика су се обрађивале песме на поменутом страном језику.
Интеграција и сједињавање садржаја различитих наставних подручја је омогућавала једноставније разумевање и повезивање више различитих наставних јединица у нове целине.  Појаве су се проучавале целовито, а знања стицала и повезивала са стварним животом. Ученици су били растерећени, а настава је обиловала креативношћу и оригиналношћу.
Међусобна сарадња наставника и ученика деловала је подстицајно, а интересовање за учење је било веома изражено.  На часовима је доминирала позитивна енергија и висок степен интеракције свих актера. Путем анкета ученици су вредновали овакав начин рада  и истакли да су реализовани часови били изузетно корисни и занимљиви.
У току новембра је реализовано  седамнаест  сарадничких часова. У плану је да се са реализацијом настави и даље, и да се  тај број  до краја школске године увећа. На сајту наше школе се налази збирка реализованих часова са материјалима и сликама.
педагог Маријана Ристић