Category Archives: O školi

Misija i vizija škole

MISIJA

Mi smo škola za 21. vek. Poštujemo tradiciju, znanje stičemo na savremen način, koristimo nove tehnologije, negujemo kulturu, humanost, toleranciju, sportski i takmičarski duh i prijateljstvo.

                                VIZIJA

Želimo da budemo bezbedna i lepo uređena škola u koju će deca rado dolaziti i u kojoj će se prijatno osećati.

Podizaćemo nivo znanja, veština, navika dece, kroz modernizaciju nastave, stalno stručno usavršavanje, vannastavne aktivnosti i dalju saradnju sa okruženjem.

Posebno ćemo nastojati da razvijamo tolerantno, nenasilno, solidarno ponašanje naših učenika.

Nastojaćemo da kontinuirano obezbeđujemo jednake uslove za optimalan i kvalitetan razvoj svakog učenika ponaosob u skladu sa njegovim mogućnostima, sposobnostima i potrebama, koristeći kadrovske, stručne, prostorne, nastavne i finansijske kapacitete.

Ulagaćemo i dalje u obrazovanje i vaspitanje dece kao i u usaglašavanja stavova sa roditeljima, na relaciji roditelj-škola.