Category Archives: Пројекти

Пројекат „Школе за 21. век“

Пројекат „Школе за 21. век“ је регионални програм подршке за развој капацитета школа у земљама Западног Балкана, који омогућује ученицима да стекну вештине које су од суштинског значаја за остваривање позитивног доприноса култури и привреди 21. века. Програм предвиђа размену искуства и сарадњу са образовним институцијама из других земаља Западног Балкана.

Главни циљ пројекта је да се школе упознају са иновативном методиком наставе, како би се унапредиле дигиталне вештине младих, вештине решавања проблема и критичког размишљања, које су ученицима неопходне за успешну каријеру на радном месту или за наставак образовања.

British council,  организација Велике Британије уз подршку Министарства просвете науке и технолошког развоја  реализује овај пројекат у региону. Десет школа у Србији је укључено у овај пилот програм. Наша школа је једна од четири школе у Војводини која је прошла све предвиђене обуке, током фебруара 2018. године. Директор, помоћник директора, пет наставника и педагог школе  су прошли три сегмента обуке –  „Критичко размишљање и решавање проблема“, „Дигиталну писменост“ и „Микробит обуку“.  

Кроз овај пројекат све школе, укључујући и нашу су добиле микробитове, мале џепне компијутере, путем којих се може кодирати. Све школе ће бити у обавези да формирају Клубове кодирања, путем којих ће моћи да стекну право учешћа и на међународним такмичењима у кодирању, али и другим активностима које ће се спроводити у сарадњи са другим организацијама и компанијама.

Здраво растимо

Пројекат „ Здраво растимо „  је део глобалне Nestle иницијативе који има за циљ едукацију ученика седмог разреда о важности правилне исхране и бављења физичком активношћу. Кроз овај пројекат, поруке су упућене ученицима и доприносе формирању и развијању ставова и понашања усмерених ка здравим навикама важних за читав живот.

Пројекат је одобрен и има подршку од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије и од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р Србије. Едукативни материјал креиран је од стране нутрициониста и усклађен је са препорукама Института за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут“.

Пројекат је заживео 2011.године и сваке године број укључених ученика је све већи. У овој школској години пројектом ће бити обухваћено 80 основних школа из 16 округа Србије. Наша школа је део овог програма, а реализатор активности са ученицима је професор физичког васпитања Драган Ника.

Циљеви пројекта се, поред едукације ученика о здравим навикама у исхрани и повећању физичке активности, односе и на унапређивање знања ученика о побољшању квалитета живота и подстицању околине ( родитеља, ученика и наставника) на прихватање и подржавање промена у навикама у исхрани.

Пројекат подразумева три дела: едукацију, активацију и евалуацију. То конкретно заначи – обука наставника, ангажовање ученика и евалуација, сумирање резултата.

Активности су започете 25.октобра и настављају се током првог и другог полугодишта.

Сараднички дан

У суботу, 18 марта у нашој школи је у оквиру предметне наставе реализовано шеснаест сарадничких часова.  Настава се изводила по измењеном распореду часова.
Садржаји различитих наставних предмета су се међусобно прожимали и синтетисали у нове целине у којој је свака дисциплина давала свој допринос.
Интерактивна настава свет посматра као целину и као таквог га и проучава. Она подразумева сагледавање различитих димензија једног проблема, проучавање из различитих углова и са различитих страна.
Овај вид наставе подразумева и активне ученике.
Часови су били прожети решавањем проблема, постављањем питања и активним трагањем за одговорима из своје околине и окружења.
Показало се да сарадничка настава има велику мотивациону снагу, јер делује подстицајно и повећава интересовање за учење.
Евидентно је да се ученицима овакав начин рада итекако допада, јер су увек спремни за нешто ново и другачије.  Наша обавеза је да се потрудимо да у наредном периоду реализујемо што више оваквих часова.

 

Битка за знање!

Роботи су стигли и у нашу школу!

Ученици су се већ упознали са новим другарима и на часовима информатике већ успешно савладавају прве кораке из области програмирања/кодирања.

Пројекат можете пратити и на сајту http://bitkazaznanje.rs/

 

 

Зелени змај – други број

Изашао је нови број еко-часописа „Зелени змај“.

Часопис  прати све активности у оквиру пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“, бави се превасходно еколошким темама, питањима зашите животне средине, развојем еколошке свести свих нас и унапређивањем знања о свету који нас окружује.

У изради часописа учествују чланови Тима и ученици наше школе под будним уредничким оком наше наставнице српског језика Весне Швоње.

Зелени змај

У оквиру пројекта За чистије и зеленије школе у Војводини, школски тим за естетско уређење и одрживи развој ове школске године покреће први еко-часопис „Зелени змај“.

Часопис ће пратити све активности у оквиру пројекта, а бавиће се превасходно еколошким темама, питањима зашите животне средине, развојем еколошке свести свих нас и унапређивањем знања о свету који нас окружује.

У изради часописа учествују чланови Тима и ученици наше школе под будним уредничким оком наше наставнице српског језика Весне Швоње.

За почетак, да заголицамо радозналце…

 

Пројекат „Сарадњом до знања“

s

Ученици и наставници ОШ „Змај Јова Јовановић“ ће у току школске 2016/17. године бити укључени у пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Сарадњом до знања“. У пројекат је тренутно укључена 31 основна, 20 средњих и три  мешовите школе. На територији Општине Рума, наша школа је једина, којој је одобрено учешће у пројекту.

Read more… →