Category Archives: Семинари

Семинар у нашој школи

Дана 14. децембра  у нашој школи у складу са Годишњим и Школским развојним планом реализован је семинар стручног усавршавања „Програм позитивног понашања у школи“, издавачке куће Кlett. Главни циљ семинара био је да ојачамо капацитете наставника и стручних сарадника за појачан веспитни рад са ученицима који испољавају насилно понашање у школи и саветовање њихових родитеља, примењујући интерактивне методе учења.  

На семинару смо обрађивали следеће теме: историјски преглед васпитних мера; изнуђена дебата; васпитање у породици: кључ успешног васпитања у породици; васпитање у школи; кључ успешног васпитања у школи и  сналажење у педагошким ситуацијама.

Семинар су релизовале Тамара Ђорђевић, стручни сарадник-психолог и Ирена Мучибабић, стручни сарадник-педагог.

Реализован семинар за наставнике „Оцењивање у функцији учења“

18. и 19.11.2017. године у нашој школи је одржан семинар, за учитеље и наставнике под називом Оцењивање у функцији учења, каталошки број 424, компетенција К 2. Предавање на ову тему су одржали:  госпођа Радмила Корица Тошовић,  дипл. психолог,  Ивана Михаиловић,  дипл. психолог и Дејан Мијатовић,  дипл. инг. наставник стручних предмета.

Тридесет наставника је прошло обуку с циљем да се стручно оспособи за примену унапређивања праксе праћења и оцењивања ученичких постигнућа, као и за примену формативног модела оцењивања.

Првог дана нам је представљено традиционално оцењивање, циљеви наставе и оцењивање, као и формативно оцењивање.  Другог дана смо се упознавали са планирањем оцењивања и информисањем ученика. Појашњена нам  је израда силабуса као и један модел формативног оцењивања.

Сваки сегмент семинара почињао  је предавањем након којег су извођене радионице по групама уз презентацију, анализу и дискусију.  Атмосфера је била пријатна, а учесници активни у раду.

Породица и како је сачувати

 

20161215_181906

Настављамо са трибинама и семинарима за родитеље наших ученика. 5. децембра организовали смо семинар на тему „Породица и како је сачувати“. Аутор и реализатор семинара био је психолог Недељко Јовић, са којим смо сарађивали и претходне године. Овом приликом професор се усредсредио на суштинске вредности, како их открити, оснажити и сачувати. Семинару су присуствовали чланови Савета родитеља и заинтересовани родитељи ученика 7. и 8. разреда.

Реализација семинара „Породица у вртлогу дроге“

Током претходног периода били смо активни на плану стручног усавршавања. У четвртак, 21.4.2016.године били смо домаћини трибине „Породица у вртлогу дроге“ у коју су били укључени чланови Ученичког парламента, представници наставника, стручни сарадник и родитељи.

            Истог дана у ОШ „Душан Јерковић“ представници Тима за заштиту ученика од насиља присуствовали су састанку са темом „Оснаживање школских тимова за подршку у заштити ученика од дигиталног насиља“, односно обуци за примену  приручника Дигитално насиље- превенција и реаговање.

У суботу, 23.4.2016.год. одржан је семинар под називом “Усавршавање комуникацијске компетентности-комуникација са ученицима, колегама и родитељима“ у организацији Завода за педагошка истраживања-Београд. Реализатори семинара су биле: Славица Шевкушић, виши научни сарадник и Ивана Ђерић, истраживач сарадник.

Др Славица Шевкушић је поздравила присутне и изразила посебно задовољство, што семинару присуствују и родитељи, назначивши да је то по први пут у њеној дугогодишњој пракси.

Семинару је присуствовао наставни кадар (21 колега) и девет родитеља. Семинар је протекао према предвиђеној сатници, у радној атмосфери.

seminar