Category Archives: Упис првака

Дружење са родитељима будућих првака

Сада већ традиционално у нашој школи, 7. марта је организовано дружење за родитеље будућих првака.  Директор Зоран Дробац  је поздравио госте, а затим и представио специфичности наше школе. Указао је на богату традицију која се у школи негује, али и на савремена средства која се у настави примењују. Присутни родитељи су затим одгледали филм у којем су видели како изгледа атмосфера и рад у нашој школи.  Након тога, стручна служба  је организовала радионицу у којој су родитељи активно учествовали. У пријатној атмосфери размењивана су искуства о аспектима зрелости,  међусобним очекивањима, адаптацији, припремању…

Учитељице су се такође представиле родитељима. Истакле су важне препоруке за успешно прилагођавање и учење.  Након формалног дела уследило је дружење са активном разменом информација.

Наши будући ђаци који су дошли са својим родитељима,  дружили су се са учитељицом  из боравка, док је радионица била у току.

Захваљујемо се родитељима и будућим првацима на великом одзиву и указаном поверењу.

Упис у први разред 2019/2020. школске године

Према чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони) у први разред се уписују деца рођена 2012. године и деца рођена до 28.02.2013. године.

Редован упис првака у ОШ „Змај Јова Јовановић“ почеће 1. априла (понедељак) у просторијама педагошко-психолошке службе према распореду тестирања.

 

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена у марту 2013. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у мају 2019. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

 • ПОТВРДА ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА

 • УВЕРЕЊЕ ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

За све додатне информације на располагању Вам је телефон управе и стручне службе школе 478-966.

ШКОЛА МОЖЕ ДА УПИШЕ И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, НА ОСНОВУ ПИСМЕНОГ ЗАХТЕВА РОДИТЕЉА У СКЛАДУ СА ПРОСТОРНИМ МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ.

Захтев се попуњава у стручној служби школе.

Дружење са предшколцима

Од 19. марта до 20. марта смо организовали дружење са предшколцима.

Упознали смо их са савременим наставним средствима (интерактивном таблом и електронским уџбеницима) и њиховом применом у настави.

19.март

20.март

21.март

Поклони од наших другара – предшколаца

Дружење за родитеље будућих првака

2.марта 2018. (петак) у 17 часова у просторијама школе реализовано је Дружење за родитеље будућих првака. Учесници дружења били су:директор Зоран Дробац, помоћник директора Жаклина Неговановић, психолог Вера Репарски-Ника,педагог Маријана Ристић, учитељи првог разреда за следећу школску годину Марица Петровић, Биљана Војчанин, Биљана Кесеровић, учитељица из продуженог боравка Драгана Радивојевић и  представник родитеља Валентина Гмизић. Родитељи су били у прилици да добију корисне и практичне информације али и савете како да пруже свом детету праву подршку и да га без стреса припреме за школу.

Неке од тема о којима смо разговарали са родитељима:

 • Да ли ће моје дете успети да савлада све што се од њега очекује?
 • Да ли је моје дете довољно добро?
 • Како ће се уклопити међу вршњацима?
 • Колико се разликује од друге деце?
 • Да ли ће учитељица имати довољно разумевања?
 • Шта родитељи могу учинити да  им дете буде спремно за школу?
 • Које навике дете треба усвојити пре уписа у школу?
 • Шта подразумева спремност детета за школу?
 • На који начин је организиван рад у продуженом боравку?
 • Како ће се обављати тестирање на упису у школу?…

Захваљујемо се родитељу Валентини Гмизић која је пренела своја позитивна искуства у сарадњи са школом. Пошто је наша гошћа по вокацији логопед, све присутне родитеље упознала је и са благовременим отклањањем поремећаја говора кроз свакодневне примере из праксе.