Јавне набавке

3d human carry many shopping bags

2020. година

ЈНМВ 2/2020 набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈНМВ 1/2020 санација постојећег спортског објекта у склопу ОШ „Змај Јова Јовановић“

План јавних набавки за 2020. годину

Измена Плана набавки за 2020. годину

2019. година

ЈНМВ 6/2019 Услуга извођења екскурзија ученика осмог разреда

Одлука о обустави поступка за ЈНМВ-ОС- 4-2019

Отказ уговора, настава у природи 1. разред

1. Одлука о покретању поступка

4. Конкурсна документација

Позив за подношење понуда ЈНМВ – ОС 4-2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ – ОС 4-2019

Позив за уџбенике

Конкурсна документација ЈНМВ 3-2019

Одлука о додели уговора 3-2019

Конкурсна документација за ел. енергију 2019

План набавки за 2019. годину

позив за ел. енергију 2019.

Конкурсна документација-ЈНМВ радова 2-2019

ПОЗИВ-ЈНМВ 2-2019

Питања

Одговор ЈНМВ 2-2019

Измена Конкурсна документација-ЈНМВ радова 2-2019 portal

Одлука о додели уговора 1-2019

Одлука о додели уговора 2-2019. – страна 1.

Одлука о додели уговора 2-2019. – страна 2.

Одлука о додели уговора 2-2019. – страна 3.

2018. година

Позив за ЈНМВ 2-2018

Конкурсна документација ЈНМВ 2-2018