Организација рада

Настава се одвија у две смене за разредну и предметну наставу.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА