Јубилеји у 2015. години

1875. ГОДИНА – Школа је званично почела са радом, према наводима из школске Споменице (140 година)

1905. ГОДИНА – Почела са радом школска зграда у Главној улици данашње Змај Јовине школе (110 година)

1965. ГОДИНА – Почела са радом школа за образовање одраслих при „Змајевој“ школи (50 година)