Стручни тимови

team-building

Стручни тимови
2018/19.

Сви планови и програми, који се раде на почетку школске године ће се радити у тимовима. Ове школске године радиће 19 стручних тимова.

 1. Стручна већа из области предмета:
Српски језик                                                      Тамара Илић
Страни језик                                                       Марица Тадић
Математика                                                         Нена Марин
Физичко васпитање                                          Драган Ника
Друштвене науке                                               Светлана Божић
Природне науке                                                 Марија Савић
Уметност                                                             Марија Згоњанин
Техничко и информатичко образовање        Драгана Бањац
 1. Стручни тим за развој школског програма:
Први разред                                          Марица Петровић
Други разред                                         Јасмина Грбић
Трећи разред                                         Марија Војновић
Четврти разред                                     Љиљана Ђенић
Пети разред                                           Милица Тодоровић
Шести разред                                        Марица Тадић
Седми разред                                        Весна Швоња
Осми разред                                          Владислава Шкондрић
 1. Тим за инклузивно образовање:

Маријана  Ристић

Вера Репарски-Ника

Зоран Дробац- Жаклина Неговановић

Весна Јанковић, Душанака Кокиновић

Милица Тодоровић, Љиља Маравић Васић

Душан Проданов, Драгана Бањац

Маја Хупик, Драгана Видаковић

Сања Дражић, Владислава Шкондрић

 1. Тим за превенцију насиља:

Вера Репарски-Ника

Маријана Ристић

Зоран  Дробац-Жаклина Неговановић

Владимир Милићевић

Душан Проданов

Наташа Мајстровић

Вера Патковић

Биљана Војчанин

Ученицa :  Сара Јанић  

представник МУП-а : Лидија Радуловић и

родитељ:   Валентина Гмизић

 1. Тим за самовредновање:

Маријана Ристић

Вера Репарски-Ника

Драгана Радивојевић

Бранка Андрић

Љиља Бабић

Гордана Нађђерђ

Ученица: Алекса Гверо 

Родитељ: Светлана Иванковић

6.  Тим за школско развојно планирање

Жаклина Неговановић

Тамара Милошевић

Наташа Мајстровић

Весна Швоња

Тамара Илић

Марија Војновић

Родитељ ученика Јанковић Марка VII-1

Ученик: Дуња Младеновић 

Тим за културну и јавну делатност:

Драгана Видаковић

Сања Дражић

Владислава Шкондрић

Марија Згоњанин

Драган Ника

Драгана Бањац

Љиља Маричић

Весна Чолаковић

Весна Јанковић

Марица Петровић

Биљана Видаковић-Гудовић

 1. Тим за подршку талената:

Љиља Маравић-Васић

Сања Дражић

Зоран Дробац- Жаклина Неговановић

Маја Хупик

Драган Ника

Љиља Бабић

 1. Тим за професионалну оријентацију:

Драгана Јовановић

Драган Ника

Сања Дражић

Владислава Шкондрић

 1. Тим за уређење школе и одрживи развој:

Љиљана Маравић Васић

Јелкица Славујевић

Јелена Сабо

Јелена Линцнер

Драгана Бањац

Жаклина Неговановић

Тања Вајагић

Марија Војновић

Владислава Шкондрић

Гордана Нађђерђ

Марија Савић

Ненад Ђорић

 1. Тим за праћење професионалног развоја (стручно  усавршавање наставника) :

Жаклина Неговановић

Гордана Пантић

Душанка Кокиновић

Јасмина Грбић

Бојана Миладиновић

 1. Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Марица Петровић

Анка Веселиновић

Милица Тодоровић

Марица Тадић

Снежана Живчић

Весна Црномарковић

 1. Тим за сарадњу са предшколцима

Љиља Ђенић

Анка Веселиновић

Љиља Маричић

Вера Репарски-Ника

Маријана Ристић

Весна Чолаковић

 1. Тим за сарадњу са родитељима

Вера Репарски-Ника

Зоран Дробац

Маријана Ристић

Весна Швоња

Вера Патковић

Представник родитеља: Драгана Михајловић

Родитељ ученице Дрлић Николине VII-2

 1. Тим за пројектне активности

Наташа Мајстровић

Татјана Вајагић

Маја Хупик

Жаклина Неговановић

Биљана Кесеровић

Тина Дамјановић-Спајић

16. Тим за промоцију школе

Зоран Дробац

Жаклина Неговановић

Љиља Маричић

Драгана Видаковић

17. E-Twinning тим

Наташа  Мајстровић

Маја Хупик

Тамара Илић

Тања Вајагић

Драгана Бањац

Жаклина Неговановић

Бојана Миладиновић

Маријана Ристић

18. Тим за међупредметне компетенције  и  предузетништво

Драгана Бањац

Наташа Мајстровић

Гордана Нађђерђ

Тамара Милошевић

Дафинка Заграђанин – представник родитеља

Драгана Маричић – представник родитеља

19. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Зоран Дробац

Вера Репарски-Ника

Маријана Ристић

Весна Швоња

Вера Патковић

Нена Марин

Мартин Освалд – представник родитеља

Немања Маричић – представник ученика