Стручни тимови

team-building

Стручни тимови
2016/17.

 1. Стручна већа из области предмета:
Српски језик                                                       Драгана Видаковић
Страни језик                                                       Душан Проданов
Математика                                                         Нена Марин
Физичко васпитање                                             Владимир Милићевић
Друштвене науке                                                 Светлана Божић
Природне науке                                                    Марија Савић
Уметности                                                             Марија Згоњанин
Техничко и информатичко образовање               Жаклина Неговановић
 1. Стручни тим за развој школског програма:
Први разред                                           Душанка Кокиновић
Други разред                                          Анка Веселиновић
Трећи разред                                          Биљана Кесеровић
Четврти разред                                     Јасмина Грбић
Пети разред                                            Весна Швоња
Шести разред                                         Сања Дражић
Седми разред                                         Милица Тодоровић
Осми разред                                           Јасна Петровић
 1. Тим за инклузивно образовање:
Вера Репарски-Ника
Маријана Ристић
Зоран Дробац- Тамара Илић
Жаклина Неговановић
Марица Петровић
Драган Ника
Сања Дражић
Владислава Шкондрић
Љиљана Бабић
Душанка Кокиновић
Биљана Војчанин
Тамара Милошевић
Весна Јанковић
 1. Тим за превенцију насиља:
Маријана Ристић
Тамара Илић
Вера Репарски-Ника
Драган Ника
Владимир Милићевић
Јасна Петровић
Милошевић Тамара
Гордана Пантић
Александар Поповић
Вера Патковић
Наташа Мајстровић
Ученици: Вук Гавриловић, VIII-3
Дуња  Гмизић, VII-4
представник МУП-а и
родитељ: Љупка Костић
 1. Тим за самовредновање:
Вера Репарски-Ника
Зоран Дробац-Тамара Илић
Маријана Ристић
Драгана Радивојевић
Душан Проданов
Биљана Војчанин
Љиљана Бабић
Љиљана Ђенић
Ученици: Миња Томашевић, 8/1
Милица Поповић, 7/4

6.  Тим за школско развојно планирање

Маријана Ристић
Вера Репарски-Ника
Зоран Дробац-Тамара Илић
Весна Швоња
Биљана Кесеровић
Љиља Маричић
Маја Хупик
Љиљана Маравић Васић
Представник родитеља: Валентина  Гмизић
Ученици: Драган Марковић(VIII-4)
Јована Мушицки  (VIII-1)

Тим за културну и јавну делатност:

Драгана Видаковић
Владислава Шкондрић
Драгана Бањац
Милош Гудовић
Биљана Гудовић
Марија Згоњанин
Вера Патковић
Марија Војновић
Весна Чолаковић
Љиљана Ђенић
Биљана Војчанин
Сања Дражић
Драган Ника
Тина Д. Спајић
 1. Тим за подршку талената:
Сања Дражић
Тамара Илић
Владислава Шкондрић
Тина Дамјановић Спајић
Анка Веселиновић
Љиљана Маравић-Васић
Биљана Кесеровић
Милица Тодоровић
Милош Гудовић
Биљана Гудовић
 1. Тим за професионалну оријентацију:
Маријана Ристић
Јасна Петровић
Драгана Бањац
Тамара Илић
Марица Тадић
 1. Тим за уређење школе и одрживи развој:
Љиљана Маравић Васић
Владислава Шкондрић
Драган Ника
Гордана Нађђерђ
Тамара Милошевић
Јелена Десанчић
Јасна Петровић
Драгана Бањац
Марија Савић
Светлана Божић
Љиља Бабић
 1. Тим за стручно  усавршавање наставника:
Тамара Илић
Гордана Пантић
Маја Хупик
Душанка Кокиновић
Наташа Мајстровић
Љиља Бабић
Јелена Видаковић
 1. Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу
Марија  Војновић
Весна Јанковић
Душанка Кокиновић
Весна Црномарковић
Катарина Крстоношић
Снежана Живчић
Весна Швоња
Марија Савић
Маја Хупик
Драгана Видаковић
 1. Тим за сарадњу са предшколцима
Маријана Ристић
Вера Репарски-Ника
Тамара Илић
Драгана Радивојевић
Весна Јанковић
Вера Патковић
Биљана Војчанин
Љиљана  Ђенић
Драгана  Јовановић
Ружа Суба
Весна Чолаковић
 1. Тим за сарадњу са родитељима
Вера Репарски-Ника
Тамара Илић
Маријана Ристић
Марица Петровић
Жаклина Неговановић
Драгана Бањац
Весна Швоња
Представници родитеља: Драгана Маричић
Наташа Гверо
Дафинка Заграђанин
 1. Тим за пројектне активности
Тамара Илић
Зоран Дробац
Слободанка Десанчић
Нада Међедовић
Маријана Ристић
16. Тим за промоцију школе
Тамара Илић
Зоран Дробац
Вера Репарски-Ника
Маријана Ристић
Вера Патковић
Марија Војновић
Драгана Видаковић
Наташа  Мајстровић
Јелена Видаковић
17. E-Twinning тим
Наташа Мајстровић
Маја Хупик
Тамара Илић
Жаклина Неговановић
Гордана Обрадовић