Стручни тимови

team-building

Стручни тимови
2017/18.

Сви планови и програми, који се раде на почетку школске године ће се радити у тимовима. Ове школске године радиће 17 стручних тимова.

 1. Стручна већа из области предмета:
Српски језик                                                       Весна Швоња
Страни језик                                                       Душан Проданов
Математика                                                        Тамара Милошевић
Физичко васпитање                                          Јасна Петровић
Друштвене науке                                                Милица Тодоровић
Природне науке                                                  Гордана Нађђерђ
Уметности                                                           Владислава Шкондрић
Техничко и информатичко образовање        Наташа Мајстровић
 1. Стручни тим за развој школског програма:
Први разред                                          Весна Чолаковић
Други разред                                         Весна Јанковић
Трећи разред                                         Љиља Маричић
Четврти разред                                       Биљана Војчанин
Пети разред                                            Драгана Бањац
Шести разред                                          Маја Хупик
Седми разред                                          Драган Ника
Осми разред                                            Љиљана Маравић Васић
 1. Тим за инклузивно образовање:

Маријана  Ристић

Вера Репарски-Ника

Зоран Дробац- Жаклина Неговановић

Весна Јанковић, Душанака Кокиновић

Марица Петровић, Биљана Војчанин

Јасна Петровић, Драгана Бањац, Марица Тадић

Драгана Видаковић, Маја Хупик

Сања Дражић, Владислава Шкондрић

Тамара Милошевић

 1. Тим за превенцију насиља:

Зоран  Дробац-Жаклина Неговановић

Вера Репарски-Ника

Маријана Ристић

Драган Ника

Владимир Милићевић

Јасна Петровић

Александар Поповић

Наташа Мајстровић

Вера Патковић

Тамара Милошевић

Нена Марин

Ученицa :  Милица Атанацковић  ( VIII 2 )

представник МУП-а и

родитељ:   Бранкица Бурсаћ Бошковић

 1. Тим за самовредновање:

Вера Репарски-Ника

Зоран Дробац-Жаклина Неговановић

Маријана Ристић

Драгана Радивојевић

Душан Проданов

Сања Дражић

Нена Марин

Љиљана Ђенић

Ученица: Дуња Гмизић  ( VIII 4 )

Родитељ: Дафинка Заграђанин

6.  Тим за школско развојно планирање

Маријана Ристић

Вера Репарски-Ника

Зоран Дробац-Жаклина Неговановић

Весна Швоња

Аљехина  Лакетић

Марија Војновић

Гордана Нађђерђ

Љиља Маричић

Представник родитеља:    Јелена Милојевић

Ученик: Владимир Тркуља ( VII 4 )

Тим за културну и јавну делатност:

Драгана Видаковић

Љиља Бабић

Душанка Кокиновић

Анка Веселиновић

Биљана Кесеровић

Владислава Шкондрић

Марија Згоњанин

Сања Дражић

Владимир Милићевић

Биљана Гудовић

Драгана Бањац

Јасна Петровић

 1. Тим за подршку талената:

Сања Дражић

Зоран Дробац- Жаклина Неговановић

Тина Дамјановић Спајић

Љиљана Маравић-Васић

Биљана Кесеровић

Гордана Пантић

Милош Гудовић

 1. Тим за професионалну оријентацију:

Маријана Ристић

Милица Тодоровић

Тамара Милошевић

Љиљана Маравић Васић

Жаклина Неговановић

 1. Тим за уређење школе и одрживи развој:

Љиљана Маравић Васић

Сања Дражић

Владислава  Шкондрић

Драган  Ника

Гордана Нађђерђ

Тамара Милошевић

Јелена   Сабо

Јасна  Петровић

Драгана Бањац

Марија Савић

Светлана  Божић

Љиља Бабић

Тања Вајагић

Весна  Црномарковић

Снежана  Живчић

 1. Тим за стручно  усавршавање наставника:

Жаклина Неговановић

Гордана Пантић

Драгана Јовановић

Душанка Кокиновић

Марија Савић

Јасмина Грбић

 1. Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Вера Патковић, Јасмина Грбић, Љиљана Бабић и Весна Чолаковић

Јасна Перовић, Драгана Бањац, Тамара Илић и Марица Тадић

Татјана Вајагић, Снежана Живчић и Весна Црномарковић

 1. Тим за сарадњу са предшколцима

Маријана Ристић

Вера Репарски-Ника

Зоран Дробац-Жаклина Неговановић

Драгана Радивојевић

Марица Перовић

Биљана Војчанин

Биљана Кесеровић

Владимир Милићевић

 1. Тим за сарадњу са родитељима

Вера Репарски-Ника

Зоран Дробац-Жаклина Неговановић

Маријана Ристић

Драгана Бањац

Весна Швоња

Анка Веселиновић

Представници родитеља: Драгана Маричић

                                                    Дафинка Заграђанин

                                                    Биљана Игњатовић

 1. Тим за пројектне активности

Жаклина Неговановић

Зоран Дробац

Драгана Бањац

Слободанка Десанчић

Нада Међедовић

Тамара  Илић

Јелена Видаковић

16. Тим за промоцију школе

Зоран Дробац

Жаклина Неговановић

Вера Репарски-Ника

Маријана Ристић

Марија  Војновић

Драгана Видаковић

Наташа Мајстровић

Љиљана  Бабић

17. E-Twinning тим

Наташа  Мајстровић

Маја Хупик

Жаклина Неговановић

Гордана Обрадовић