Ученички парламент

Presentation2

План Ученичког парламента

 

            Према Закону ученици VII и VIII разреда ће формирати парламент. Парламент ће имати 16 чланова, по два представника из сваког одељења и свог председника. Парламент ће се састајати по потреби и бавиће се:
            -давањем предлога о правилима понашања у школи, давањем предлога за годишњи програм, за школски развојни план, предлози за побољшање рада слободних и ваннаставних активности, учешће на такмичењима и сл.
            -разматрање односа и сарадње ученика и наставника,
            -информисање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање (оцене, испити, и сл.).
            Парламент ученика ће водити: Вера Репарски-Ника и Маријана Ристић.
Активности и садржаји
Време
Носиоци
Показатељи
Формирање парламента, избор представника ученика, избор председника, записничара
Доношење правила о раду ученичког парламента
 
септембар
Наставници и ученици
Записник са састанака ђачког парламента;
Пословник о раду ђачког парламента;
Извештај о раду ђачког парламента
– Дечија недеља – активности
-Правила понашања ученика у школи (предлози, дискусија, закључци)
-Предлози за успешну организацију рада и одмора у школи
октобар
Наставници, ученици и одељ. старешине осмог раз.
Записник са састанака ђачког парламента;
Извештај о раду ђачког парламента
Слободне и ваннаставне активности у школи (Предлози, дискусија, закључци)
 Дан школе – активности
Награђивање ученика који су остварили запажене резултате током прошле године – предлози
новембар
Наставници, ученици, Тим за подршку талентима
Записник са састанака ђачког парламента;
панои;
награђени ученици;
Извештај о раду ђачког парламента
Учешће у уређењу школе за новогодишње празнике
Свети Сава – активности
Предлог ученика за Светосавску повељу
децембар
јануар
Наставници, ученици, Тим за културне делатности
Записник са састанака ђачког парламента;
панои;
Извештај о раду
Учешће на такмичењима и промоција резултата;
Забавни живот ученика у школи
Сарадња са Парламентом из суседних школа
Сарадња са МУП-ом
Фебруар -април
Наставници и ученици
Записник;
Извештај;
Пано
Професионална оријентација – Сајам образовања, реални сусрети
Избор ђака генерације
Завршни испит ученика
Матура
мај
Наставници, ученици и одељ. старешине осмог разреда, Тим за професионалну оријентацију
Записник;
Извештај;
фотографије, панои, снимци;
Информисање ученика у школи и уређење сајта школе
У току године
Наставници, ученици и Наташа Мајстровић
Записник, Извештај; школски часопис;
школски сајт

 

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [59.57 KB]