Запослени

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. години

Управа школе

Зоран Дробац – директор

Жаклина Неговановић – помоћник директора

Стручни сарадници

Вера Репарски-Ника – психолог

Маријана Ристић – педагог

Гордана Пантић – библиотекар

Секретаријат

Слободанка Десанчић – секретар

Нада Међедовић – шеф рачуноводства

Јадранка  Дробац – административни радник

 Први разред

Вера Патковић, одељење  I-1

Јасмина Грбић, одељење  I-2

Љиљана Бабић, одељење  I-3

Весна Чолаковић, одељење  I-4

Татјана Вајагић, одељење у Павловцима

Весна Црномарковић, одељење у Малим Радинцима

Драгана Јовановић, наставник енглеског језика

Светлана Божић, наставник енглеског језика

Милош Гудовић, наставник верске наставе

Други разред

Весна Јанковић, одељење II-1

Душанка Кокиновић, одељење  II -2

Марија Војновић, одељење   II -3

Снежана Живчић, одељење у Павловцима

Весна Црномарковић, одељење у Малим Радинцима

Маја Хупик, наставник енглеског језика

Биљана Гудовић, наставник верске наставе

Трећи разред

Анка Веселиновић, одељење III -1

Љиља Маричић, одељење  III -2

Љиљана Ђенић, одељење   III -3

Татјана Вајагић, одељење у  Павловцима

Весна Црномарковић, одељење у Малим Радинцима

Светлана Божић, наставник енглеског језика

Биљана Гудовић, наставник верске наставе

Четврти разред

Марица Петровић, одељење  IV-1

Биљана Војчанин, одељење  IV-2

Биљана Кесеровић, одељење  IV-3

Јелена Видаковић, наставник енглеског језика

Биљана Гудовић, наставник верске наставе

Анита  Писметровић, наставник католичке верске наставе

Боравак

Драгана  Радивојевић

Ружа Суба

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Р.Б. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
1. Српски језик Сања Дражић VII-3
2. Српски језик Драгана Видаковић VI-4
3. Српски језик Весна Швоња VI-1
4. Српски језик Тамара Илић V-3
5. Математика Нена Марин
6. Математика Тамара Милошевић VIII-2
7. Математика Аљехина  Лакетић
8. Математика Бранка Андрић
9. Енглески језик Драгана Јовановић VII-2
10. Енглески језик Маја Хупик VI-3
11. Енглески језик Јелена Видаковић
12. Енглески језик Светлана Божић
13. Ликовна култура Владислава Шкондрић VII-4
14. Музичка култура Марија Згоњанин
15. Музичка култура Тина Дамјановић Спајић
16. Географија Светлана Божић
17. Географија Гордана Обрадовић
18. Географија Јелена Линцнер
19. Историја Милица Тодоровић VIII- 1
20. Историја Александар Поповић
21. Физика Марија Савић VI-2
22. Физика Гордана Грбић-Нађђерђ
23. Хемија Гордана Грбић-Нађђерђ
24. Биологија Љиљана Маравић-Васић VIII-4
25. Биологија Јелкица Славујевић
26. Биологија Јелена Сабо
27. Техника и технологија Драгана Бањац V-2
28. Техничко и информатичко образовање Жаклина Неговановић VIII-3
29. Физичко васпитање Драган Ника VII-1
30. Физичко васпитање Јасна  Петровић V-1
31. Физичко васпитање Владимир Милићевић
32. Руски језик МарицаТадић V-4
33. Француски језик Душан Проданов
34. Информатика и рачунарство Наташа Мајстровић
35. Информатика и рачунарство Драгана Бањац
36. Грађанско вспитање Јелена Сабо
37. Верска настава(православна) Биљана ГудовићМилош Гудовић
38. Верска настава(католичка) Анита Писметровић

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Милева Васић– куварица

Катица Крунић– сервирка

Драган Радовић-домар

Драган Ракић– ложач

Споменка Романовић

Наталија Петковић

Свјетлана Вукадиновић

Зорица Дрвеница

Мирјана О. Александровић

Мирјана Маћешић

Савка Кејић

Дијана Марић

Жељка Ђурић

Живко Стојковић