Запослени

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. години

Управа школе

Зоран Дробац – директор

Жаклина Неговановић – помоћник директора

Стручни сарадници

Вера Репарски-Ника – психолог

Маријана Ристић – педагог

Гордана Пантић – библиотекар

Секретаријат

Слободанка Десанчић – секретар

Нада Међедовић – шеф рачуноводства

Јадранка  Дробац – административни радник

 Први разред

Марица Петровић, одељење  I-1

Биљана Војчанин, одељење  I-2

Биљана Кесеровић, одељење  I-3

Снежана Живчић, одељење Павловци

Катарина Крстоношић, одељење Мали Радинци

Други разред

Вера Патковић, одељење  II-1

Јасмина Грбић, одељење  II-2

Љиљана Бабић, одељење  II-3

Весна Чолаковић, одељење  II-4

Татјана Вајагић, одељење у Павловцима

Весна Црномарковић, одељење у Малим Радинцима

Трећи разред

Весна Јанковић, одељење III-1

Душанка Кокиновић, одељење  III -2

Марија Војновић, одељење   III -3

Снежана Живчић, одељење у Павловцима

Катарина Крстоношић, одељење у Малим Радинцима

Четврти разред

Анка Веселиновић, одељење IV – 1

Љиља Маричић, одељење  IV – 2

Љиљана Ђенић, одељење   IV – 3

Татјана Вајагић, одељење у  Павловцима

Весна Црномарковић, одељење у Малим Радинцима

Боравак

Драгана  Радивојевић

Ивана Калуђер

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

Р.Б. НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА
1. Српски језик Сања Дражић VIII-3
2. Српски језик Драгана Видаковић VII-4
3. Српски језик Весна Швоња VII-1
4. Српски језик Тамара Илић VI-3
5. Математика Нена Марин V-2
6. Математика Тамара Милошевић /
7. Математика Бранка Андрић /
8. Енглески језик Драгана Јовановић VIII-2
9. Енглески језик Маја Хупик VII-3
10. Енглески језик Бојана Миладиновић /
11. Енглески језик Светлана Божић
12. Ликовна култура Владислава Шкондрић VIII-4
13. Музичка култура Марија Згоњанин
14. Музичка култура Тина Дамјановић Спајић
15. Географија Светлана Божић
16. Географија Гордана Обрадовић
17. Географија Јелена Линцнер
18. Историја Милица Тодоровић V- 1
19. Историја Александар Поповић
20. Физика Марија Савић VII-2
21. Физика Гордана Грбић-Нађђерђ
22. Хемија Гордана Грбић-Нађђерђ
23. Биологија Љиљана Маравић-Васић V-4
24. Биологија Јелкица Славујевић
25. Биологија Јелена Сабо
26. Техника и технологија Драгана Бањац VI-2
27. Техничко и информатичко образовање Жаклина Неговановић /
28. Физичко васпитање Драган Ника VIII-1
29. Физичко васпитање Ненад Ђорић
30. Физичко васпитање Владимир Милићевић
31. Руски језик МарицаТадић VI-4
32. Француски језик Душан Проданов VI-1
33. Информатика и рачунарство Наташа Мајстровић
34. Информатика и рачунарство Драгана Бањац
35. Грађанско вaспитање Јелена Сабо
36. Верска настава (православна) Биљана Гудовић

Милош Гудовић

37. Верска настава (католичка) Жељка Клавжар

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Милева Васић– куварица

Дијана Марић– сервирка

Драган Радовић-домар

Драган Ракић– домар/ложач

Споменка Романовић

Наталија Петковић

Свјетлана Вукадиновић

Мирјана О. Александровић

Мирјана Маћешић

Савка Кејић

Жељка Ђурић

Живко Стојковић

Невенка Вукмановић