Запослени

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. години

Управа школе

Зоран Дробац – директор

Тамара Илић – помоћник директора

 

Стручни сарадници

Вера Репарски-Ника – психолог

Маријана Ристић – педагог

Гордана Пантић – библиотекар

 

Секретаријат

Слободанка Десанчић – секретар

Нада Међедовић – шеф рачуноводства

Јадранка  Дробац – административни радник

 

 Први разред

Весна Јанковић, I-1

Душанка Кокиновић,   I-2

Марија Војновић,   I-3

Снежана Живчић, одељење у Павловцима

Весна Црномарковић, одељење у Малим Радинцима

Маја Хупик, наставник енглеског језика

Милош Гудовић, наставник верске наставе

 

Други разред

Анка Веселиновић,  II-1

Љиља Маричић,   II-2

Љиљана Ђенић,    II-3

Катарина Крстоношић, одељење у Павловцима

Весна Црномарковић, одељење у Малим Радинцима

Драгана Јовановић, наставник енглеског језика

Милош Гудовић, наставник верске наставе

 

Трећи разред

Марица Петровић,   III-1

Биљана Војчанин,  III-2

Биљана Кесеровић, III-3

Јелена Видаковић, наставник енглеског језика

Милош Гудовић, наставник верске наставе

Анита  Писметровић, наставник католичке верске наставе

 

Четврти разред

Јасмина Грбић,  IV-1

Вера Патковић, IV-2

Љиљана Бабић, IV-3

Катарина Крстоношић, одељење у Павловцима

Светлана Божић, наставник енглеског језика

Милош Гудовић, наставник верске наставе

 

Ружа Суба, настава у специјалном одељењу пети разред

 

Боравак

Драгана Радивојевић

Весна Чолаковић

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

Српски језик

Сања Дражић

Драгана Видаковић

Весна Швоња

Тамара Илић

Софија Зобеница

 

Математика

Нена Марин

Тамара Милошевић

Аљехина Лакетић

Наташа Мајстровић

 

Енглески  језик

Драгана Јовановић

Маја Хупик

Јелена  Видаковић

 

Ликовна култура

Владислава Шкондрић

 

Музичка култура

Марија Згоњанин

Тина Дамјановић Спајић

 

Географија

Светлана Божић

Гордана Обрадовић

Јелена Линцнер

 

Историја

Милица Тодоровић

Александар Поповић

 

Физика

Марија  Савић

Гордана Грбић-Нађђерђ

 

Хемија

Гордана Грбић-Нађђерђ

 

Биологија

Љиљана Маравић-Васић

Јелкица  Славујевић

Јелена Десанчић

 

Техничко и информатичко образовање

Драгана Бањац

Жаклина Неговановић

 

Физичко васпитање

Драган Ника

Јасна  Петровић

Владимир Милићевић

 

Руски  језик

Марица Тадић

 

Француски језик

Душан Проданов

 

Информатика и рачунарство

Наташа Мајстровић

Жаклина Неговановић

 

Грађанско васпитање

Јелена Десанчић

 

Верска настава (православна)

Биљана Гудовић

 

Верска настава (католичка)

Анита Писметровић

 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Драган Радовић – домар

Драган Ракић – ложач

Милева Васић – куварица/сервирка

Катица Крунић – куварица/сервирка

Споменка Романовић

Наталија Петковић

Свјетлана Вукадиновић

Зорица Дрвеница

Мирјана О. Александровић

Мирјана Маћешић

Савка Кејић

Дијана Марић

Жељка Ђурић

Живко Стојковић