Екстерна евалуација

looking-at-the-pieces

У периоду од 14. 10. до 16.10. 2013., наша школа је била подвргнута спољашњем вредновању квалитета рада школе од стране Министарства просвете.

Школу су посетиле саветнице, представнице Школске управе из Новог Сада.
Вредновање је подразумевало посету часовима разредне и предметне наставе, увид у документацију школе, разговоре са директором, стручном службом, секретаром, шефом рачуноводства, представницима одређених тимова, представницима родитеља и ученика.

Након поменутих активности, дошло се до сумарне процене квалитета рада школе. Школа је оцењена највишом оценом, а то је ниво 4. То практично значи да је школа, од укупно 30 стандарда, остварила 28, што представља 93 % свих стандарда.

Тим поводом, школу је посетио начелник Школске управе Петар Виђикант. Присуствовао је седници Наставничког већа 27. 2.2014. год., изразио задовољство због постигнутог резултата и честитао запосленима на високој оцени за квалитет рада.

Сви смо се сагласили да и у наредном периоду задржимо, односно побољшамо квалитет рада наше школе.