Кодекс понашања родитеља

_sp-internet-bonton

• Уласком у школу поштујемо Кућни ред школе.

• При уласку у школу пријављујемо се дежурном ученику.

• Поштујемо своје време и време других поштовањем термина за пријем родитеља (учитеља, одељенског старешине, предметног наставника).

• На примерен начин комуницирамо са особљем школе и адекватно се понашамо у школи.

• За што успешнију сарадњу школе и родитеља потребно је да благовремено информишемо наставно особље о свим битним чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци…).

• Не смемо дозволити да игноришемо потенцијалне проблеме наше деце и да не реагујемо превентивно и благовремено.

• Партиципирамо у одлукама које се тичу нас и наше деце тако што редовно присуствујемо родитељским састанцима, састанцима Саветима родитеља јер је то једини начин да се благовремено информишемо о свим дешавањима у школском животу.

• У року од 5 дана обавезни смо да обавестимо одељенског старешину и школу о разлозима изостанка детета из школе.

• Деца у школу доносе личне ствари на сопствену одговорност и одговорност родитеља.