Правилник о понашању ученика

• Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.

• У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе.

• Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.

• Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.

• Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.

• Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.

• Ученик је дужан да у школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи…

• Поштује права других.

• Комуницира са вршњацима, наставницима, запосленима на адекватан начин са уважавањем (речи које свако воли: молим, хвала, извини, изволи).

• Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.

• Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.

• Мобилне телефоне, mp3 плејере и сличне уређаје ученик искључује за време часа.

• Да партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.

• Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита…) у школу је одговорност ученика.

• Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.