У суботу,  29.5.2021. године у нашој школи одржан је семинар "Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика". Реализатор обуке била је Бисерка Светозаревић, а организатор овог програма је Kлет друштво за развој образовања из Београда. Семинару је присуствовало тридесет учесника (директор, учитељи разредне наставе, наставници и стручни сарадници).

Општи циљ семинара је повећавање свести и мотивације код наставника да су здрави стилови живота услов да ученици успешно уче.

Учесници су упознати са формирњем значаја правилног односа према исхрани и физичкој активности за здравље деце, са последицама неправилног односа према исхрани и физичкој неактивности, са утицајем неправилне исхране на конгнитивни, емоционални, социјални развој...

 

Школа је обезбедила ручак и освежење за све учеснике, тако да је целокупан семинар протекао у добром расположењу и пријатној атмосфери.