U subotu,  29.5.2021. godine u našoj školi odrzan je seminar "Zdravi stilovi zivota u funkciji boljih rezultata rada učenika". Realizator obuke bila je Biserka Svetozarević, a organizator ovog programa je Klet društvo za razvoj obrazovanja iz Beograda. Seminaru je prisustvovalo trideset učesnika (direktor, učitelji razredne nastave, nastavnici i stručni saradnici).

Opšti cilj seminara je povećavanje svesti i motivacije kod nastavnika da su zdravi stilovi zivota uslov da učenici uspešno uče.

Učesnici su upoznati sa formirnjem značaja pravilnog odnosa prema ishrani i fizičkoj aktivnosti za zdravlje dece, sa posledicama nepravilnog odnosa prema ishrani i fizičkoj neaktivnosti, sa uticajem nepravilne ishrane na kongnitivni, emocionalni, socijalni razvoj...

 

Škola je obezbedila ručak i osvezenje za sve učesnike, tako da je celokupan seminar protekao u dobrom raspolozenju i prijatnoj atmosferi.