Обавештавамо ученике, родитеље и старатеље да ће школа почети са одвијањем наставе после првомајских празника од 04.05.2022. тако што ће ученици од првог до четвртог разреда наставу похађати преподне и часове ће почети у 8:00 часова а ученици од петог до осмог разреда ће наставу похађати послеподне и настава ће почети у 13:00.

Организација наставе од 04.05.2022. до 06.05.2022. године